Beskrivelse

Karolin er en oliehør-sort.

Udsædsmængden er ca. 70 kg/ha.  

Oliehør bruges ofte i blomsterblandinger til f.eks. Blomsterbrak, Bestøverbrak og Bi- & Insektvenlige tiltag.


Oliehør anvendes også i blandinger til frivillige efterafgrøder og til vildtagre, idet oliehørfrøene er velegnede som føde for fasaner og agerhøns.

Fås i 25 og 2 kgs sække.

  • Enårig planteart
  • Tidligere dyrket olieplante
  • Anvendes til vildtpleje og i blomstrende blandinger

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.