Vore turf-blandinger består altid af de bedste plænesorter forædlet udelukkende til anvendelse i plæner.
Mange af sorterne i turf-blandingerne vil være ”S-mærkede”. S-mærket er din garanti for ekstra god kvalitet. Disse sorter er anerkendt af NaturErhvervstyrelsen, efter en afprøvning under danske eller sammenlignelige forhold af Scandinavian Turfgrass Testing. S-mærket markerer at sorten er velegnet til danske græsplæner.
 
Herudover indeholder turf-blandingerne ofte flere sorter pr. art. Turf-sorterne udmærker sig blandt andet ved:
  • Godt helhedsindtryk
  • Lav tilvækst
  • Stor slidstyrke
  • Høj skudtæthed
  • God sygdomsresistens
  • God overvintringsevne
  • Udkonkurrerer ukrudt
Vi har turf-blandinger indenfor de vigtigste områder.