Beskrivelse

Blodkløver Linkarus økologisk er en enårig overvintrende bælgplanteart.

Blodkløver anvendes som dækafgrøde og biplante.
 
Blodkløver kan også anvendes som komponent til efterafgrøder.

  • Enårig overvintrende bælgplante
  • Vinterfast ved sommersåning
  • God bi- og insektplante

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.