DSV BLOMSTER- & BESTØVERBRAK 1

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

DSV Blomster- & Bestøverbrak 1 er en blanding, der kan anvendes til både MFO-Blomsterbrak og MFO-Bestøverbrak.

Blandingen indeholder både et- og flerårige arter, så den lever op til det 2-årige aktivitetskrav.

DSV Blomster- & Bestøverbrak 1 indeholder korsblomstrede arter - og er man i et rapssædskifte nervøs for kålbrok, kan DSV Blomster- & Bestøverbrak 2 med fordel anvendes, da den er fri for korsblomstrede arter.

Inden 30. april skal der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.

Blandingens indhold af gul sennep gør, at den ikke anbefales på arealer, hvor der er risiko for opformering af kålbrok af hensyn til senere rapsdyrkning.

Blandingen er sammensat af plantearter, der er rige på pollen og nektar til gavn for alle bestøvere som f.eks. honningbier, vilde bier, sommerfugle og svirrefluer. Blandingen vil blomstre over en forholdsvis lang periode og være en fryd for øjet.

  • 2 årig blanding
  • Med korsblomstrede arter
  • Overholder krav til Blomster- og Bestøverbrak ordningen

Sammensætning

Boghvede (Fagopyrum esculentum), Gul sennep (Sinapis alba), Olieræddike (Raphanus sativus), Oliehør (Linum usitatissimum), Honningurt (Phacelia tanacetifolia), Solsikke (Helianthus annuus), Cikorie (Cichorium intybus), Blodkløver (Trifolium incarnatum), Rødkløver (Trifolium pratense), Hvidkløver (Trifolium repens)
Boghvede (Fagopyrum esculentum), Gul sennep (Sinapis alba), Olieræddike (Raphanus sativus), Oliehør (Linum usitatissimum), Honningurt (Phacelia tanacetifolia), Solsikke (Helianthus annuus), Cikorie (Cichorium intybus), Blodkløver (Trifolium incarnatum), Rødkløver (Trifolium pratense), Hvidkløver (Trifolium repens)

Udsædsmængde

Udsædsmængde 10 - 15 kg/ha Blandingen fås i 10 kg poser.
Udsædsmængde 10 - 15 kg/ha Blandingen fås i 10 kg poser.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.