BLOMSTER- & BESTØVERBRAK UDEN GRÆS

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blomster- & Bestøverbrak uden græs er en ny blanding, der kan anvendes til de 4% udtagning/brak.

Blandingen indeholder både et- og flerårige arter, så den lever op til det 2-årige aktivitetskrav.

Inden 30. april må der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for Blomsterbrak det bedste resultat.

Blandingen er sammensat af plantearter, der er rige på pollen og nektar til gavn for alle bestøvere som f.eks. honningbier, vilde bier, sommerfugle og svirrefluer. Blandingen vil blomstre over en forholdsvis lang periode og være en fryd for øjet.

Blomster- & Bestøverbrak uden græs består af:

 • Oliehør
 • Boghvede
 • Fodervikke
 • Solsikke
 • Olieræddike
 • Gul sennep
 • Honningurt
 • Blodkløver
 • Rødkløver
 • Hvidkløver
 • Kællingetand
 • Cikorie
 • Lancet vejbred 

Udsædsmængden er 8 - 10 kg/ha.

Blandingen fås i 10 kg sække.

 • 2 årig blanding
 • Uden græs
 • Overholder krav til Blomster- og Bestøverbrak på arealer til 4% udtagning