BLOMSTER- & BESTØVERBRAK UDEN GRÆS

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

"Blomster- & Bestøverbrak uden græs" er en blanding, der kan anvendes til både Blomsterbrak og Bestøverbrak til 4% udtagning eller til biordningen "Biodiversitet og Bæredygtighed"(med ekstra tilskud til Bestøverbrak).

Blandingen indeholder både en- og flerårige arter, så den lever op til det 2-årige aktivitetskrav.

I blandingen er der hele 14 arter, hvoraf 10 er på Landbrugsstyrelsens artsliste til Bestøverbrak.

Inden 30. april må der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for Blomster- og Bestøverbrak det bedste resultat.

Blandingen er sammensat af plantearter, der er rige på pollen og nektar til gavn for alle bestøvere som f.eks. honningbier, vilde bier, sommerfugle og svirrefluer.
Blandingen vil blomstre over en forholdsvis lang periode og være en fryd for øjet.

Blomster- & Bestøverbrak uden græs består af:

 • Oliehør*
 • Boghvede*
 • Fodervikke
 • Solsikke
 • Olieræddike
 • Honningurt*
 • Blodkløver*
 • Rødkløver*
 • Hvidkløver*
 • Kællingetand*
 • Lucerne*
 • Cikorie*
 • Lancet vejbred
 • Kommen* 

*: plantearter på Landbrugsstyrelsens artsliste til Bestøverbrak

Udsædsmængden er 8 - 10 kg/ha.

Blandingen fås i 10 kg sække.

 • 2 årig blanding uden græs
 • Overholder krav til Blomster- og Bestøverbrak på arealer til 4% udtagning
 • Kan også anvendes som Bestøverbrak i bioordning