Skårlægning foretrækkes i følgende tilfælde:

 • Ved spildsomme arter der normalt er stående ved høst og som har et højt vandindhold, lige før dryssespild sætter ind (timothe, hundegræs og strandsvingel)
   
 • Hvor marken er uensartet og/eller delvist stående (engsvingel og strandsvingel, alm. rajgræs, ital. rajgræs/hybrid rajgræs)
   
 • Hvor det er nødvendigt af hensyn til tærskningen (rapgræsserne)
   
 • Rapgræsserne, der ofte afmodner meget uens, skårlægges oftest med skiveslåmaskine el. fingerklipper i dug for at reducere spildet. Ved skiveslåning er der endvidere mulighed for underskæring af afgrøden i fugtige vejrperioder.
   
 • Hvor tørrerikapaciteten  vanskeliggør en omgående efterbehandling med beluftning og tørring
   
 • Skårlægning af modne afgrøder bør foretages i dug
   
 • I ustabile vejrperioder kan skårlægning undertiden medføre risiko for at frøet ”tvinges”  til en længere vejringstid - med risiko for spiring i skåret.