URTEBLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Urteblandingen er især egnet til at så sammen med afgræsningsblandinger til både kvæg, heste og får.

Flere af urterne bl.a. cikorie og lucerne har en god dyb pælerod, hvilket har en betydning for forbedring af jordstrukturen.

For at give arterne i urteblandingen mindre konkurrence fra græsset, kan urteblandingen sås i bånd. Man hælder urteblandingen i den ene side af såmaskinen blandet med lidt af den frøblanding, man sår. Hermed etableres urterne i bånd og det giver lidt mere plads til dem.

Ved isåning sammen med en kløvergræsblanding er udsædsmængden:

I bånd ca. 1 - 2 kg/ha - ved bredsåning ca. 2 - 5 kg/ha

Urteblandingen fås i 1 kg poser.

Indhold:

  • Lucerne
  • Esparsette
  • Bibernelle
  • Kællingetand
  • Kommen
  • Cikorie
  • Lancet vejbred

NB. Denne urteblanding er kun til konventionelt landbrug, til økologi anvendes Øko-Urteblanding med indhold af økologisk frø.

  • Til iblanding i frøblandinger
  • Består af 7 urter

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.