SMALBLADET LUPIN CARABOR ØKO.

SAMMENLIGN PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Carabor Øko. er en smalbladet lupin af den forgrenede type.

Carabor er afprøvet i Landsforsøgene 2022 som en af de højestydende sorter.

Bakteriekulturen Legumino fås i poser, der rækker til ca. 1 ha lupin. På posen er der en vejledning for korrekt anvendelse.

  • Ny højtydende sort
  • Forgrenet type
  • Husk podemiddel

såning

Udsædsmængden er 150-200 kg/ha, alt efter tusindkornvægt.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.