KØDKVÆG OPTI

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver og hele syv græsarter.

Kødkvæg Opti er bredt sammensat af mange arter, der giver en jævn produktion gennem vækstsæsonen - flere af græsarterne bidrager med struktur.

Blandingen er velegnet på alle jordtyper - også lette jordtyper.

Kødkvæg Opti har en god varighed.

  • Robust - specielt udviklet til kødkvæg
  • Stor biodiversitet
  • Primært til afgræsning, kan også ensileres

Sammensætning

8% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
7% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
11% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
20% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
7% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
7% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
7% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
3% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Afgræsningstype)
Donata
8% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
7% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
11% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
20% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
7% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
7% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
7% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
3% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Afgræsningstype)
Donata

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.