DSV EFTERAFGRØDEBL. 90/10

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

DSV Efterafgrødebl. 90/10 er velegnet som MFO-efterafgrøde til såning før eller efter høst.

Blandingen består af:
 

  • 90% Olieræddike
  • 10% Honningurt

Det er vigtigt, at blandingen udsås omhyggeligt, så begge plantearter bliver jævnt fordelt på marken.
Ved evt. kontrol skal både honningurt og olieræddike være til stede på hver m2.

  • Færdig blanding
  • Tilladt som MFO-efterafgrøde

Udsædsmængde

Udsædsmængde 10 - 12 kg/ha
Udsædsmængde 10 - 12 kg/ha