DSV Frø Danmark A/S

Energivej 3
7500 Holstebro
Danmark

Tlf. +45 9742 0533
www.dsv-froe.dk
info@dsv-froe.dk
cvr-nr. 35411399


© Copyright 2019 DSV Frø Danmark A/S
Protected by copyright. Reproduction or utilization of part or whole of contents only with the express consent of DSV Frø Danmark A/S.

Ansvarsfraskrivelse
Indhold på hjemmeside 
Oplysningerne og repræsentationerne på hjemmesiden www.dsv-froe.dk er leveret efter vores bedste overbevisning, men vi kan ikke garantere at de er opdateret, komplette og nøjagtige. På trods af alt den omhu der er taget, kan vi ikke garantere, at de beskrevne egenskaber altid kan gentages og/eller reproduceres i landbrugspraksis. De kan derfor kun repræsentere hjælpemidler til beslutninger, der skal tages. DSV påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, atypisk, tilfældige eller andre følgeskader der opstår, eller erstatningskrav forårsaget af brugen eller manglende brug af leverede oplysninger eller brugen af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, så længe der ikke er bevist forsætligt eller groft uagtsom fejl fra forfatterens side.  Alle tilbud er uden forpligtelse og ikke-bindende. DSV forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, tilføje eller slette dele eller hele hjemmesiden uden forudgående varsel eller til at afbryde offentliggørelsen midlertidigt eller permanent.
 
Referencer og links
Oplysningerne er samlet efter vores bedste overbevisning. DSV kan dog ikke påtage sig noget ansvar eller give nogen garanti for funktionalitet, ajourføring og nøjagtighed. Dette gælder også for linkenes funktionalitet eller kvalitet og i særdeleshed også for oplysningerne på de linkede internetsider fra tredjepartsudbydere (inklusive lovligheden af indholdet). Forfatter har ingen indflydelse på indholdet eller det nuværende og fremtidige design på de linkede sider. Derfor tager forfatteren hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på de linkede sider, der er ændret efter oprettelsen af linket. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er lavet på DSV’s-hjemmeside, og for tredjepartsindlæg i gæstebøger, diskussionsfora og maillister oprettet af forfatteren. Udbyderen af den henviste hjemmeside – ikke den part, der blot henviser til den respektive information via links – er udelukkende ansvarlig for ulovligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold og især for eventuelle skader, der opstår som følge af brugen eller manglende brug af den leverede information.
 
Ophavsret og varemærkelov
Forfatteren bestræber sig på at overholde ophavsretten til den grafik, lydklip, videosekvenser og tekster, der bruges i alle publikationer, og på at bruge grafik, lydklip, videosekvenser og tekster han eller hun selv har produceret eller at bruge licensfri grafik, lydklip, videosekvenser og tekster. Alle registrerede varemærker og brands, der er nævnt på hjemmesiden, og hvor det er relevant, som er beskyttet af tredjeparter er underlagt bestemmelserne i den respektive varemærkelov og ejendomsretten til den respektive registrerede indehaver. Det kan ikke udledes af omtalen alene, at varemærker ikke er beskyttet af tredjepartsrettigheder! Ophavsretten til offentliggjorte objekter produceret af forfatteren selv forbliver udelukkende hos forfatteren af hjemmesiden. Reproduktion eller brug af sådan grafik, lydklip, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren.
 
Juridisk effektivitet af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det websted, hvorfra der blev henvist til denne side. Hvis dele eller individuelle formuleringer i denne tekst ikke længere svarer til eller ikke fuldstændigt svarer til den gældende juridiske position, påvirker dette på ingen måder indholdet og gyldigheden af de resterende dele af dokumentet.
 
Koncept, design og realisering
neusta webservices GmbH 
Turiner Straße 21 

D-50668 Köln 
Germany 

Fon: +49 221 913999 0 
Fax: +49 221 913999 99