Her finder du dyrkningsvejledninger for konventionelle frøarter.

Alm. rajgræs

Bakkesvingel

Engsvingel

Hundegræs

Ital. rajgræs Hybrid rajgræs

Rajsvingel

Rødsvingel

Timothe

Alm. rapgræs

Engrapgræs

Gul Sennep

Hvidkløver

Olieræddike

Rødkløver

Strandsvingel