Her finder du dyrkningsvejledninger for konventionelle frøarter.

Alm. rajgræs

Bakkesvingel

Engsvingel

Hvidkløver

Rajsvingel

Rødsvingel

Timothe

Alm. rapgræs

Engrapgræs

Hundegræs

Ital. & Hybrid rajgræs

Rødkløver

Strandsvingel

Olieræddike