HESTEBLANDING NR. 62

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Frøblanding nr. 62 er en frøblanding til heste, der dårligt tåler energirige hesteblandinger, men i stedet har behov for strukturrigt græs.

Blandingen indeholder seks forskellige græsarter med fokus på struktur og blandingen tåler hård afgræsning og er egnet til høproduktion.

Blandingen er ikke så velegnet til wrap, da processen kræver lidt mere sukker end der typisk vil være.

Udfordringen med de energirige hesteblandinger kan for visse heste være, at de ikke tåler rajgræssets høje indhold af sukker - især fruktan. Det kan resultere i forfangenhed, hvilket er en smertefuld lidelse, der går i hovene og i værste fald kan hestene dø heraf.

Husk uanset valg af blanding, at hestene langsomt skal tilvænnes forårsgræsset.

Blandingen er varig og til alle jordtyper.

Det bedste såtidspunkt er om foråret i dæksæd, så græsset har god tid til etablering. Ved evt. sommersåning er såfristen først i august.

Frøblanding nr. 62 er en del af de anbefalede frøblandinger, bl.a. udviklet af Seges Hest.

  • Jordbund: Alm./varierende/tør
  • Lavt fruktan-indhold
  • Strukturrige græsarter

Sammensætning

10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
50% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas
10% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael
10% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
50% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas
10% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael
10% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.