FRØBLANDING NR. 52

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver samt tre græsarter.

Hvidkløver og alm. rajgræs sikrer en stor foderoptagelse, mens rødsvingel og engrapgræs sikrer en tæt bund i græsmarken.

Får bider ved afgræsning tæt på jorden - et forhold der er taget højde for i blandinges sammensætning.

For at opretholde en stor produktion er det vigtigt, at fårene ikke dødbider græsset.

Indeholder 35% kløver opgjort som antal frø.

  • Jordbund: Alm./varierende
  • Tidlighed: Sildig

Sammensætning

15% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
15% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
10% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
15% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
15% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
10% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.