Beskrivelse

Sendero er en ny diploid ital. rajgræs.

Sendero er afprøvet i Landsforsøgene i 2022 og  2023.

Sendero er forædlet af DSV.

  • God som efterafgrøde i helsæd
  • Evt. i renbestand til slæt
  • Bruges normalt kun i udlægsåret

Egenskaber

Ploiditet diploid
Ploiditet diploid

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.