Krybende hvene er meget skudtæt og meget aggressiv mod andre græsarter og breder sig ved lange overjordiske udløbere.  
 
Den egner sig derfor bedst i renbestand på feks. golfgreens, hvor klippehøjden er lav og der vertikalskæres med jævne mellemrum. 
 
Salttolerancen er imidlertid meget stor, og krybende hvene bruges derfor også til feks. vejrabatter eller ved diger og på kyststrækninger. 
 
 • Bladleje
  Sammenrullet
   
 • Skedehinde
  Lang, op til 5 mm, afrundet, let tandet.
   
 • Bladtænder
  Ingen
   
 • Bladskede
  Åben, trind og glat.
   
 • Bladplade
  Mere eller mindre mørke grågrønne til blågrønne matte blade med tydelige ribber pa oversiden. Bredden gradvis aftagende med afslutning i en fin spids.
   
 • Vækstform
  Overjordiske udløbere.