FRØBLANDING NR. 40

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder rød- og hvidkløver, to typer af alm. rajgræs samt strandsvingel.

Blandingen er en robust blanding med strandsvingel i kombination med kvalitetsrajgræsser.

Bemærk kvalitetssorten AberWolf sukkergræs og den nye kvalitetssort AberGain indgår i blandingen.

Strandsvingelsorten Swaj ligger i toppen mht. fordøjelighed blandt strandsvingelsorter på det danske marked.

Frøbl. nr. 40 er en kopiblanding af vores specialblanding OptiMælk med rødkløver.

Indeholder 35% kløver opgjort som antal frø.

  • Jordbund: Alm./god
  • Tidlighed: Middeltidlig

Sammensætning

9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
9% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
22% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AberGain
30% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
9% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
22% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
AberGain
30% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.