HESTE STRUKTURGRÆS

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hele syv græsarter og den er velegnet til alle jordtyper.

Heste Strukturgræs indeholder flere græsarter, der bidrager med struktur og blandingen er velegnet til nøjsomme heste til wrap, hø og afgræsning.

Udfordringen med de energirige hesteblandinger kan for visse heste være, at de ikke tåler rajgræssets høje indhold af sukker - især fruktan. Det kan resultere i forfangenhed, hvilket er en smertefuld lidelse, der går i hovene og i værste fald kan hestene dø heraf.

Husk uanset valg af blanding, at hestene langsomt skal tilvænnes forårsgræsset.

Heste Strukturgræs har en god varighed.

  • Lavt fruktanindhold
  • Strukturrige græsarter
  • Bred sammensætning

Sammensætning

15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
20% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj
20% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
20% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas
5% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael
15% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
5% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Afgræsningstype)
Donata
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
20% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj
20% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
20% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas
5% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael
15% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
5% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Afgræsningstype)
Donata

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.