SJÆLLAND SUMMER

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Sjælland Summer er en frøblanding med mange arter - til gavn for insekter, sommerfugle, fugle, vildt og naturen.

Blandingen består af både en-, to- og flerårige arter - og blandingen vil blomstre over en lang periode med mange forskellige farver og udtryk.

Sjælland Summer indeholder hele 14 plantearter, der bl.a. er udvalgt efter produktion af nektar og pollen.

Blandingen er gennemset af Danmarks Biavlerforening.

Flere arter i blandingen er også vildtvenlige, idet de f.eks. bidrager med føde til fugle og vildt.

Sjælland Summer består af:

 • Boghvede
 • Honningurt
 • Solsikke
 • Oliehør
 • Blodkløver
 • Rødkløver
 • Hvidkløver
 • Kællingetand
 • Gul stenkløver
 • Cikorie
 • Hjulkrone 
 • Lucerne
 • Klinte
 • Katost

Udsædsmængde: 2 kg rækker til ca. 1.000 m2.

Blandingen fås i 2 kg poser.

Anbefalet såtidspunkt: Når jordtemperaturen er ca. 10 grader.

 • En- to- & flerårige arter
 • Artsrig blanding med 14 arter
 • Tilgodeser bier, insekter og vildtet