Beskrivelse

Explosion er en ny middeltidlig, tetraploid alm. rajgræs. 

Explosion er afprøvet i Landsforsøgene 2020-2022 og indgår i en række af de anbefalede frøblandinger.

Explosion er forædlet af DSV.

  • Middeltidlig sort - til slæt og afgræsning
  • God fordøjelighed
  • Højt energiindhold

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Tidlighed middeltidlig
Ploiditet tetraploid
Tidlighed middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.