Beskrivelse

Bangor er en gul foderroe.

Bangor er en meget glat roe, der sidder forholdsvis ensartet i jorden. 
Tørstofprocenten i roden er ca. 18% og sorten repræsenteres af DLF.

Bangor fås med Force-bejdsning i pakker á 100.000 frø, dvs. der skal ca. udsås 1 pakke pr. ha.

  • Foderroe
  • Ca. 18% rodtørstof
  • Glat roe, sidder højt i jorden

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.