ØKO-HESTE STRUKTURGRÆS

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen er bredt sammensat af mange græsarter, der bl.a. bidrager med struktur. Blandingen er egnet til wrap og afgræsning.

Øko-Heste Strukturgræs har et lavt indhold af sukker/fruktan, dvs. blandingen er velegnet til heste med risiko for forfangenhed.

Dog skal man - uanset græsblanding - tilvænne hestene langsomt til forårsgræsset.

Økologi-andel: 85% - må anvendes uden at skulle søge dispensation.

  • Benyttelse: Afgræsning/wrap
  • Lavt fruktan-indhold
  • Strukturrige græsarter

Sammensætning

15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio Øko
20% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj Øko
20% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Slæt- og afgræsningstype)
Presto Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar Øko
5% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael Øko
15% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
5% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Afgræsningstype)
Donata Øko
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio Øko
20% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj Øko
20% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Slæt- og afgræsningstype)
Presto Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar Øko
5% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael Øko
15% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
5% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Afgræsningstype)
Donata Øko

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 25 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 25 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.