DSV EFTERAFGRØDE-GRÆSBLANDING

Varenr. 406990

DSV Efterafgrødegræsblanding er en græsblanding velegnet til efterafgrøde i vårsæd.

  • 40% alm. rajgræs, sildig, diploid fodertype
  • 60% alm. rajgræs, sildig, diploid plænetype

DSV MAJS-EFTER-AFGRØDEBLANDING

Varenr. 406993

DSV Majs-efterafgrødeblanding er en græsblanding velegnet til efterafgrøde i majs.

  • 60% alm. rajgræs, sildig, diploid fodertype
  • 40% alm. rajgræs, sildig, tetraploid fodertype