Beskrivelse

Munida er en ny storbladet hvidkløver-sort. 

Munida er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i mange af de anbefalede frøblandinger samt specialblandinger. 

Munida er forædlet af DSV.

  • Storbladet sort - til slæt og afgræsning
  • Bidrager med protein og fordøjelighed
  • Har udløbere, lukker huller i græsmarken

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.