Beskrivelse

Fabio er en tetraploid ital. rajgræs. 

Fabio er afprøvet i Landsforsøgene.

Fabio er forædlet af DSV.

  • God som efterafgrøde i helsæd
  • Evt. i renbestand til afgræsning
  • Anvendes normalt kun i udlægsåret

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Ploiditet tetraploid

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 10/2022, ret til ændringer forbeholdes.