Beskrivelse

Olieræddike, Brutus anvendes i landbruget især som efterafgrøde.

Brutus er ikke nematode-bekæmpende - en sort med store frø (kan spredes bredt).

Udviklingen er meget hurtig og plantearten kan om efteråret nå at opsamle en del kvælstof. Olieræddike fryser normalt væk i løbet af vinteren, men den er ikke så frostfølsom som gul sennep.

  • Hurtig udvikling, stor biomasse
  • Ikke nematodebekæmpende sort
  • Ofte store frø, der kan spredes bredt

Generel

Grøngødning
Sommer mellemafgrøde
Grøngødning
Sommer mellemafgrøde

såning

Udsædsmængden er ca. 11-12 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.