ØKO-OPTIMÆLK MED RØDKLØVER

til økologi 2022 - varenr. 406798

Øko-OptiMælk med rødkløver er en specialblanding, der i 2012 er udviklet i samarbejde med Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • Kvalitetsrajgræsser
 • Strandsvingel og rødkløver

ØKO-OPTIMÆLK MED HVIDKLØVER

til økologi 2022 - varenr. 406799

Øko-OptiMælk med hvidkløver er en specialblanding, der er i 2012 blev udviklet i samarbejde med Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • Kvalitetsrajgræsser
 • Strandsvingel og hvidkløver

ØKO-SUKKERTOPPEN

til økologi 2022 - varenr. 406776

Øko-SukkerToppen er primært til afgræsning, men kan også ensileres.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning/slæt
 • Sukkergræs foretrækkes af køer
 • Stor foderoptagelse

ØKO-OPTISLÆT M. RØDKLØVER

til økologi 2022 - varenr. 406780

Øko-OptiSlæt m. rødkløver er en økologisk specialblanding, der primært anvendes til slæt - men den kan også afgræsses.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • God biodiversitet, robust
 • Med rødkløver

ØKO-AULUM, AFGRÆSNING

til økologi 2022 - varenr. 406771

Øko-Aulum, afgræsning er en økologisk specialblanding sammensat af Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning/slæt
 • Med cikorie, kommen og vejbred

ØKO-AULUM, SLÆT

til økologi 2022 - varenr. 406773

Øko-Aulum, slæt er en økologisk specialblanding - sammensat af Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • Med cikorie og vejbred

ØKO-KØDKVÆG OPTI

til økologi 2022 - varenr. 406781

Øko-Kødkvæg Opti er en økologisk specialblanding, der er velegnet til kødkvæg og ammekøer.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning
 • Bredt sammensat specielt til kødkvæg

ØKO-HESTE STRUKTURGRÆS

til økologi 2022 - varenr. 406784

Øko-Heste Strukturgræs er en økologisk specialblanding, der er velegnet til heste

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning/wrap
 • Lavt fruktan-indhold
 • Strukturrige græsarter

ØKO-BIOGAS

til økologi 2022 - varenr. 406701

Øko-Biogas er en specialblanding, der er tiltænkt biogasanlæg.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Biogas
 • Med rødkløver og højtydende græsarter

ØKO-GRÆSPROTEIN

til økologi 2022 - varenr. 406312

Øko-GræsProtein er en specialblanding, der er udviklet i forbindelse med græsprotein-anlægget på Ausumgård.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Bioraffinering af græs
 • Højt proteinudbytte samt biodiversitet

ØKO-GRÆSBLANDING TIL RUG

til økologi 2022 - varenr. 406316

Øko-Græsblanding anvendes bl.a. til såning om foråret sammen med vinterrug - evt. på kløvertrætte arealer

Økologiske Specialblandinger

 • Til såning med vinterrug om foråret
 • Produktive græsarter, der giver en tæt bund
 • Med AberWolf sukkergræs

ØKO-GRÆSBLANDING UDEN KLØVER

til økologi 2022 - varenr. 406339

Øko-Græsblanding uden kløver der har et højt udbyttepotentiale f.eks. efter ompløjet kløvergræs.

Økologiske Specialblandinger

 • Højtydende græsbl. uden kløver
 • Med 4 forsk. græsarter
 • Til kløvertrætte jorde i 1-2 år