ØKO-OPTISLÆT

100% øko. til 2023 - varenr. 406780

Øko-OptiSlæt er en økologisk specialblanding, der primært anvendes til slæt - men den kan også afgræsses.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • God biodiversitet, robust
 • Med rødkløver

ØKO-OPTISLÆT MED URTER

100% øko. til 2023 - varenr. 406353

Øko-OptiSlæt med urter er en ny økologisk specialblanding, der primært anvendes til slæt - men den kan også afgræsses.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • God biodiversitet, robust
 • Med urter

ØKO-SUKKERTOPPEN

100% øko. til 2023 - varenr. 406776

Øko-SukkerToppen er primært til afgræsning, men kan også ensileres.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning/slæt
 • Sukkergræs foretrækkes af køer
 • Stor foderoptagelse

ØKO-AULUM, AFGRÆSNING

99% øko. til 2023 - varenr. 406771

Øko-Aulum, afgræsning er en økologisk specialblanding sammensat af Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning/slæt
 • Med cikorie, kommen og vejbred

ØKO-AULUM, SLÆT

100% øko. til 2023 - varenr. 406773

Øko-Aulum, slæt er en økologisk specialblanding - sammensat af Sagro.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Slæt/afgræsning
 • Med cikorie og vejbred

ØKO-KØDKVÆG OPTI

90% øko. til 2023 - varenr. 406781

Øko-Kødkvæg Opti er en økologisk specialblanding, der er velegnet til kødkvæg og ammekøer.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning
 • Bredt sammensat specielt til kødkvæg

ØKO-HESTE STRUKTURGRÆS

80% øko. til 2023 - varenr. 406784

Øko-Heste Strukturgræs er en økologisk specialblanding, der er velegnet til heste

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Afgræsning/wrap
 • Lavt fruktan-indhold
 • Strukturrige græsarter

ØKO-BIOGAS

100% øko. til 2023 - varenr. 406701

Øko-Biogas er en specialblanding, der er tiltænkt biogasanlæg.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Biogas
 • Med rødkløver og højtydende græsarter

ØKO-GRÆSPROTEIN

98% øko. til 2023 - varenr. 406312

Øko-GræsProtein er en specialblanding, der er udviklet i forbindelse med græsprotein-anlægget på Ausumgård.

Økologiske Specialblandinger

 • Benyttelse: Bioraffinering af græs
 • Højt proteinudbytte samt biodiversitet

ØKO-GRÆSBLANDING TIL RUG

100% øko. til 2023 - varenr. 406316

Øko-Græsblanding anvendes bl.a. til såning om foråret sammen med vinterrug - evt. på kløvertrætte arealer

Økologiske Specialblandinger

 • Til såning med vinterrug om foråret
 • Produktive græsarter, der giver en tæt bund
 • Med AberWolf sukkergræs

ØKO-GRÆSBLANDING UDEN KLØVER

100% øko. til 2023 - varenr. 406339

Øko-Græsblanding uden kløver der har et højt udbyttepotentiale f.eks. efter ompløjet kløvergræs.

Økologiske Specialblandinger

 • Højtydende græsbl. uden kløver
 • Med 4 forsk. græsarter
 • Til kløvertrætte jorde i 1-2 år