Beskrivelse

Lirina er en oliehør-sort.
Oliehør er en olierig planteart, der dyrkes i mindre omfang i Danmark.

Oliehør anvendes også i blandinger til frivillige efterafgrøder og til vildtagre, idet oliehørfrøene er velegnede som føde for fasaner og agerhøns.

Lirina er forædlet DSV.

  • Enårig planteart
  • Tidligere dyrket olieplante
  • Anvendes til vildtpleje og i blomstrende blandinger

Sygdomsresistens

Alternaria
Botrytis
+
Meldug
Septoria
+ +

Klassificering efter dine egne resultater.

Alternaria
Botrytis
+
Meldug
Septoria
+ +

Klassificering efter dine egne resultater.

såning

Udsædsmængden er ca. 70 kg/ha.  

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.