SJÆLLAND SUMMER

Varenr. 402998

Til gavn for insekter og vildtet

Blomsterblandinger

  • En- to- & flerårige arter
  • Artsrig blanding med 14 arter
  • Tilgodeser bier, insekter og vildtet