FRØBLANDING NR. 53

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver samt fem græsarter.

Blandingen har en god varighed som følge af de mange græsarter.

I frøbl. nr. 53 kan man tage et stort 1. slæt og senere afgræsning eller man kan starte afgræsningen tidligt på sæsonen.

Indeholder 30% kløver opgjort som antal frø.

  • Jordbund: Alm./varierende
  • Tidlighed: Tidlig

Sammensætning

5% Hvidkløver (Trifolium repens)
Liflex
10% Hvidkløver (Trifolium repens)
AberCrest
30% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
25% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
5% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas
5% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael
5% Hvidkløver (Trifolium repens)
Liflex
10% Hvidkløver (Trifolium repens)
AberCrest
30% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
25% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
5% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas
5% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.